2012/07/21

USB 3G không kết nối Internet - Cách khắc phục

Cannot Connect Internet Via USB 3G
1 / Tại sao khi cắm USB 3G vào máy tính không thể tự động cài đặt ?
Nguyên nhân: do trình Autorun không tự động chạy. Antivirus chặn file Autorun.
Giải pháp: Disable chương trình antivirus sau đó khởi động lại máy và cài đặt lại hoặc cài đặt thủ công Driver cho D-com 3G.
Quy trình
 1. Vào My Computer > D-com 3G > chạy file AutoRun.
 2. Tiến hành quá trình cài đặt như bình thường.
2 / Tại sao đã cài đặt xong D-Com 3G nhưng máy tính báo không có sóng ?
Nguyên nhân: khi cài đặt D-Com 3G xong, máy tính chưa nhận hoàn toàn thiết bị; cắm thẻ SIM không đúng.
Giải pháp:
Quy trình

 1. Kiểm tra lại thẻ SIM đã được cắm đúng chưa và tiến hành kết nối.
 2. Nếu chưa nhận thiết bị, Update Driver trong máy tính.
  • Click chuột phải vào My Computer > Manager > Device manager.
  • Tìm đến mục Modem click chuột phải vào mục driver USB 3G ( USB 3G manager, Manager usb 3G )> Update Driver để update lại Driver.
  • Khởi động lại máy tính.
  • Nếu không được, gỡ bỏ D-com 3G và cài đặt lại.
3 / Tại sao đã cài đặt xong D-Com 3G, máy tính có nhận được sóng nhưng chương trình diệt virus chặn lại, không kết nối được ?
Nguyên nhân: do chương trình diệt virus cài đặt trong máy tính chặn D-com 3G.
Giải pháp:
Quy trình

 1. Disable hoặc Deactive chương trình diệt virus hiện hành trên máy tính rồi kết nối lại.
 2. Nếu vẫn không có tác dụng, bạn cần tiến hành gỡ bỏ chương trình diệt virus rồi kết nối lại.
4 / Tại sao khi click vào “Kết nối”, máy tính báo “Lỗi 633: The modem (or other connecting device) is already in use or is not configured properly” và không kết nối được ?
Nguyên nhân: Do cài đặt D-com 3G hai lần, hoặc bật nhiều hơn 2 cửa sổ D-com 3G, hoặc Driver D-Com 3G xung đột với phần mềm khác trong máy.
Giải pháp:
Quy trình

 1. Đóng tất cả các cửa sổ D-com 3G và mở lại.
 2. Khởi động lại máy tính.
 3. Nếu không được, gỡ bỏ D-com 3G trong máy tính và tiến hành cài đặt lại.
5 / Tại sao khi click vào “Kết nối”, máy tính báo “Lỗi 628: There was no dial tone” và không kết nối được ?
Nguyên nhân: máy tính chưa nhận đủ Driver của D-com 3G.
Giải pháp:
Quy trình
 1. Click chuột phải vào My Computer > Manager > Device manager.
 2. Click Modem, click chuột phải > Update Driver để update lại Driver.
 3. Click chuột phải mục “Ports (COM & LPT)”, click “Scan for hardware changes”.
 4. Khởi động lại máy tính.
 5. Nếu vẫn không kết nối được, gỡ bỏ D-com 3G và cài đặt lại.

BONUS: Driver USB 3G các loại


- Driver USB 3G MF190 cho Vinaphone, Mobifone đã thêm các cấu hình của nhà mạng như 3G Viettel, 3G Vinaphone, 3G Mobifone,3G EVN

- Driver USB 3G Huawei (E1550, E1750, E173, E156G, E1800, ...) phần mềm có chức năng nghe và gọi điện, đã thêm các cấu hình của nhà mạng

- Driver USB 3G E173u-1 cho Vinaphone, Mobifone, Huawei

- Driver USB 3G Viettel E173Eu-1

- Driver USB 3G Viettel Dcom MF190s 

- Mobilink Lite phần mềm sử dụng cho dòng USB Novatel MC950D, MC930D

- AT&T Communication Manager phần mềm quản lý 3G sử dụng cho các thiết bị 3G do AT&T phân phối (Sierra Compass 885,
ExpressCard GT Ultra 0302)

- Sierra Wireless Watcher phần mềm quản lý 3G sử dụng cho các thiết bị 3G do Sierra sản xuất (Sierra Compass 885, 888)

- Dcom 3G ZTE phần mềm quản lý 3G cho các dòng USB 3G hãng ZTE do Viettel phân phối

- MobiPartner phần mềm quản lý 3G cho các thiết bị 3G do Huawei sản xuất

- T-Mobile Connection Manager  phần mềm quản lý thiết bị 3G của nhà mạng T.mobile, có thể sử dụng cho nhiều thiết bị do T.mobile phân phối

Sưu tầm: USB3GViettel.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét